N acetylneuraminic acid

Pronunciation of N Acetylneuraminic Acid
/ˈɛn ˌasɪtˌɪlnjuːɹɐmˈɪnɪk ˈasɪd/, /ˈɛn ˌasɪtˌɪlnjuːɹɐmˈɪnɪk ˈasɪd/, /ˈɛ_n ˌa_s_ɪ_t_ˌɪ_l_n_j_uː_ɹ_ɐ_m_ˈɪ_n_ɪ_k ˈa_s_ɪ_d/

Antonyms for N Acetylneuraminic Acid

pleasant, sweet, kind, complimentary.

Alphabet: