Peripheral autoimmune demyelinating disease

Pronunciation of Peripheral Autoimmune Demyelinating Disease
/pəɹˈɪfəɹə͡l ˌɔːtə͡ʊɪmjˈuːn dˌɛmɪˈɛlɪnˌe͡ɪtɪŋ dɪzˈiːz/, /pəɹˈɪfəɹə‍l ˌɔːtə‍ʊɪmjˈuːn dˌɛmɪˈɛlɪnˌe‍ɪtɪŋ dɪzˈiːz/, /p_ə_ɹ_ˈɪ_f_ə_ɹ_əl ˌɔː_t_əʊ_ɪ_m_j_ˈuː_n d_ˌɛ_m_ɪ__ˈɛ_l_ɪ_n_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ d_ɪ_z_ˈiː_z/

Antonyms for Peripheral Autoimmune Demyelinating Disease

central, vital.

Alphabet: