B cell growth factor i

Pronunciation of B Cell Growth Factor I
/bˈiː sˈɛl ɡɹˈə͡ʊθ fˈaktəɹ ˈa͡ɪ/, /bˈiː sˈɛl ɡɹˈə‍ʊθ fˈaktəɹ ˈa‍ɪ/, /b_ˈiː s_ˈɛ_l ɡ_ɹ_ˈəʊ_θ f_ˈa_k_t_ə_ɹ ˈaɪ/

Antonyms for B Cell Growth Factor I

withering, failure, decline, shrinking, decrease.

Alphabet: