B cell growth factor ii

Pronunciation of B Cell Growth Factor Ii
/bˈiː sˈɛl ɡɹˈə͡ʊθ fˈaktə ɹˌə͡ʊmən tˈuː/, /bˈiː sˈɛl ɡɹˈə‍ʊθ fˈaktə ɹˌə‍ʊmən tˈuː/, /b_ˈiː s_ˈɛ_l ɡ_ɹ_ˈəʊ_θ f_ˈa_k_t_ə ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː/

Antonyms for B Cell Growth Factor II

shrinking, decline, failure, decrease, withering.

Alphabet: