Gadolinium dtpa dimeglumine salt

Pronunciation of Gadolinium Dtpa Dimeglumine Salt
/ɡˌadəlˈɪni͡əm dˌiːtˌiːpˌiːˈe͡ɪ dˈa͡ɪmɡluːmˌa͡ɪn sˈɒlt/, /ɡˌadəlˈɪni‍əm dˌiːtˌiːpˌiːˈe‍ɪ dˈa‍ɪmɡluːmˌa‍ɪn sˈɒlt/, /ɡ_ˌa_d_ə_l_ˈɪ_n_iə_m d_ˌiː_t_ˌiː_p_ˌiː__ˈeɪ d_ˈaɪ_m_ɡ_l_uː_m_ˌaɪ_n s_ˈɒ_l_t/

Antonyms for Gadolinium DTPA Dimeglumine Salt

fresh, as gospel, landlubber, credulously.

Alphabet: