Kanamycin resistance

Pronunciation of Kanamycin Resistance
/kˈanɐmˌɪsɪn ɹɪsˈɪstəns/, /kˈanɐmˌɪsɪn ɹɪsˈɪstəns/, /k_ˈa_n_ɐ_m_ˌɪ_s_ɪ_n ɹ_ɪ_s_ˈɪ_s_t_ə_n_s/

Antonyms for Kanamycin Resistance

receptivity, submission, acceptance, surrender.

Alphabet: