T cell growth factor p

Pronunciation of T Cell Growth Factor P
/tˈiː sˈɛl ɡɹˈə͡ʊθ fˈaktə pˈiː/, /tˈiː sˈɛl ɡɹˈə‍ʊθ fˈaktə pˈiː/, /t_ˈiː s_ˈɛ_l ɡ_ɹ_ˈəʊ_θ f_ˈa_k_t_ə p_ˈiː/

Antonyms for T Cell Growth Factor P

failure, shrinking, withering, decline, decrease.

Alphabet: