P butoxyphenylacethydroxamic acid

Pronunciation of P Butoxyphenylacethydroxamic Acid
/pˈiː bjˌuːtəksɪfˌiːna͡ɪlˌasɪθˌa͡ɪdɹəksˈamɪk ˈasɪd/, /pˈiː bjˌuːtəksɪfˌiːna‍ɪlˌasɪθˌa‍ɪdɹəksˈamɪk ˈasɪd/, /p_ˈiː b_j_ˌuː_t_ə_k_s_ɪ_f_ˌiː_n_aɪ_l_ˌa_s_ɪ_θ_ˌaɪ_d_ɹ_ə_k_s_ˈa_m_ɪ_k ˈa_s_ɪ_d/

Antonyms for p Butoxyphenylacethydroxamic Acid

kind, sweet, complimentary, pleasant.

Alphabet: