P chlorophenoxyisobutyric acid

Pronunciation of P Chlorophenoxyisobutyric Acid
/pˈiː klˌɔːɹə͡ʊfənˌɒksɪˌɪsəbjuːtˈɪɹɪk ˈasɪd/, /pˈiː klˌɔːɹə‍ʊfənˌɒksɪˌɪsəbjuːtˈɪɹɪk ˈasɪd/, /p_ˈiː k_l_ˌɔː_ɹ_əʊ_f_ə_n_ˌɒ_k_s_ɪ__ˌɪ_s_ə_b_j_uː_t_ˈɪ_ɹ_ɪ_k ˈa_s_ɪ_d/

Antonyms for p Chlorophenoxyisobutyric Acid

kind, pleasant, sweet, complimentary.

Alphabet: